Thứ Năm, 20 tháng 9, 2018

Hướng dẫn bạn bật tắt âm nhấn nút trên đồng hồ G Shock

Như chúng ta đã biết, âm nhấn nút có công dụng cho bạn biết được mình đã nhấn nút hay chưa không cần nhìn màn hình hoặc khi quá tối không thấy màn hình. Tuy nhiên, sử dụng hằng ngày tiếng tít hay gây cảm giác khó chịu. Cùng tham khảo hướng dẫn sau nhé!


Thứ 1: BẬT TẮT ÂM NHẤN NÚT ĐỒNG HỒ G-SHOCK PHỔ BIẾN

B1: Chú ý Khi đồng hồ ở chế độ hiển thị thời gian, Nhấn Giữ Nút khoảng 2 giây hoặc cho đến khi thấy chữ SET hoặc SET Hold hiện ra trên màn hình. Đừng nhấn giữ lâu hơn 5 giây lâu, nhiều đồng hồ có thể sẽ chuyển sang chế độ cài đặt khác.

B2: Nhấn Nút C cho đến khi thấy chữ KEY♪ (bật âm nhấn nút) hoặc MUTE (tắt âm nhấn nút) hiện ra trên màn hình.

B3: Nhấn Nút D để lựa chọn giữa KEY♪ (bật âm) và MUTE (tắt âm). Bạn muốn tắt âm nhấn nút, cứ nhấn sao cho Mute hiện ra là được, ngược lại là bật âm.

B4: Nhấn Nút A để lưu và thoát trở về chế độ hiển thị thời gian.

Thứ 2: BẬT TẮT ÂM NHẤN NÚT ĐỒNG HỒ G-SHOCK CHO GA-400

B1: Khi đồng hồ ở chế độ hiển thị thời gian, Nhấn Giữ Nút Akhoảng 2 giây hoặc cho đến khi thấy chữ SET hoặc SET Hold hiện ra trên màn hình. Đừng nhấn giữ lâu hơn 5 giây lâu, nhiều đồng hồ có thể sẽ chuyển sang chế độ cài đặt khác.
B2: Nhấn Nút C cho đến khi thấy chữ KEY♪ (bật âm nhấn nút) hoặc MUTE (tắt âm nhấn nút) hiện ra trên màn hình.
B3: Xoay Núm để lựa chọn giữa KEY♪ (bật âm) và MUTE (tắt âm). 
B4: Nhấn Nút A để lưu và thoát trở về chế độ hiển thị thời gian.
thứ 3: BẬT TẮT ÂM NHẤN NÚT CHO CÁC MẪU ĐỒNG HỒ G-SHOCK CÒN LẠI


Tắt âm nhấn nút: Nếu khi đồng hồ ở chế độ bất kỳ, Nhấn Giữ Nút MODE (nút có chữ MODE nằm kế bên) cho đến khi thấy chữ MUTE.

Bật âm nhấn nút: Đồng hồ ở chế độ bất kỳ, Nhấn Giữ Nút MODE cho đến khi thấy biến mất chữ MUTE.


thứ 4: CÓ NÊN BẬT TẮT ÂM NHẤN NÚT ĐỒNG HỒ G-SHOCK

 1. Như đã nói trên, âm thanh tít mỗi khi nhấn nút báo hiệu bạn đã nhấn nút hay chưa, đã vào chế độ hay chưa hoặc hỗ trợ cho trường hợp sử dụng không cần nhìn màn hình. Nên bật nếu bạn cần đến điều này, nếu không, hãy tắt nó đi, đỡ làm phiền (và cũng tiết kiệm một ít năng lượng nữa)

 Hầu như các hướng dẫn về

 bật tắt âm nhấn nút đồng hồ G-Shock đều dành cho đồng hồ có tính năng này, ví dụ như GA-700, GAX-100, GST-1000… Trong đó có một số dòng đồng hồ G-Shock không thể bật tắt âm nhấn nút được, ví dụ như các dòng GA-100, GA-110, GA-120,…

0 nhận xét:

Đăng nhận xét